top of page

VODNIK OPEN

autoři Eva Lietavová, Anna Prstková, 
Jakub Růžička
bazmek entertainment, Brno

Svět se mění nejen na souši, ale i pod vodou, a také vodníci hledají nové způsoby přežití. Prozkoumejte, jak se u nás zabydleli, během nevšední nedělní procházky Ostravou.

od Sýkorova mostu po loděnici
Neděle 29. 5.
11:00–14:00
vodnik-ruka-700x933.jpeg

Vodnik ostravic obývá tekoucí vody v okolí moravsko-slezské metropole, zejména protože stojaté vody jsou již pro něj v tomto regionu neobyvatelné. U řeky se snaží ostravic v poklidu dál rozvíjet svou obvyklou činnost. Především hlídá své území a v zájmu ochrany od něj odklání nepříznivé elementy lidi, cyklisty a rybáře. Je typicky samotářský, avšak ve výjimečných případech neochotně navazuje efektivní spolupráci s dalšími příslušníky svého druhu. Jeho jazyk zůstává spíše nesrozumitelný, ambicióznější jedinci nicméně znají i lidskou řeč.

U vodníků můžete pobýt libovolně dlouhou dobu, můžete navštívit všechny, nebo jen některé. Přesné adresy vodnických příbytků se dozvíte již brzy.

koncept Eva Lietavová, Anna Prstková, Jakub Růžička

performeři Lucie Hrochová, Zdenek Foukal, Jakub Jelínek, Hynek Tajovský, Josef Žárský

od 11:00 do 14:00

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

BAZMEK ENTERTAINMENT

Bazmek entertainment je umělecké uskupení, které ohledává neprobádaná území mezi Brnem a Prahou, experimentem a tradicí, mistrovstvím a amatérismem pomocí performativního umění. 

Má za cíl vytvářet podmínky pro tvorbu kolektivů či jednotlivců a propojovat umělce se záměrem výzkumu interdisciplinárních přístupů k divadelnímu tvaru a předvádění jeho výsledků. Jeho členové se věnují divadlu, jeho hraničním formám a dalším uměleckým vyjádřením. Pro svou činnost volí prioritně postupy vedoucí k jejímu prohlubování spíše než kvantitativnímu rozšiřování. V jejich tvorbě vznikají cykly nebo proměnlivé performativní tvary, které nejsou svázány jednotnou dramaturgií či formální strategií.

bottom of page