top of page

DREAM FACTORY TÝM

TOMÁŠ SUCHÁNEK

Ředitel a dramaturg

+420 603 522 440

SYLVIE VŮJTKOVÁ

Dramaturgyně

+420 773 886 019

LUCIE SEMBOLOVÁ

Tajemnice

+420 737 046 621

NINA VRÁNOVÁ

PR a partneři

+420 777 344 631

VALERIE HENDRYCHOVÁ

Produkce divadelní prostory a ubytování

+420 733 531 402

BARBORA CREAVEN

Produkce 

nedivadelní prostory

+420 608 470 803

TÁŤÁNA STRAKOŠOVÁ

Produkce inscenací v Ostravě Porubě

+420 732 753 000

PETR DVOŘÁK

Produkce Student Factory

+420 778 714 935

PAVEL VITT

Koordinace techniky festivalu

+420 734 850 976

PAVEL TŘUPEK

IT podpora

JAN KULICH

Grafik

INFORMACE O VSTUPENKÁCH V PRACOVNÍ DNY OD 9:00 DO 18:00

DREAM FACTORY OSTRAVA, Z.S.

se sídlem: Kvapilova 2054, Frýdek-Místek, 738 01

zastoupené Mgr. Tomášem Suchankem, předsedou

IČ: 22710701

Registrace u MV: VS/1-1/90226/12-R
č. ú.: 4700047000/5500

bottom of page