top of page

KRAMEROVÁ 
VS. KRAMER

autor Júlia Rázusová podle Averyho Cormana  
režie Júlia Rázusová
Prešovské národné divadlo, Slovensko

Dustina Hoffmana ani Meryl Streepové se sice nedočkáte, zato se těšte na moderní zpraco- vání známého příběhu o selhání partnerského vztahu v režii oceňované slovenské režisérky.

Dům kultury města Ostravy
Neděle 29. 5.
16:00
kramerovi.png

Je možné přestat být rodičem, tak jako je možné přestat být něčím partnerem? Mají lidé v současnosti děti, protože je to pěkné, obohacující? Považují to za nevyhnutelné naplnění partnerství? Jak žije matka anebo otec s dítětem sám, tvoří ještě rodinu?


Inscenace Prešovského národného divadla Kramerová vs. Kramer je inspirovaná románem Averyho Cormana, proslaveného zejména jeho hollywoodskou filmovou adaptací. Z toho, co se nám v 70. letech zdálo být netradiční, nebo snad dokonce šokující, se dnes stala běžná, každodenní skutečnost – neúplná nebo patchworková rodina, krize nukleární rodiny nebo vysoká rozvodovost. Inscenace vznikla z potřeby zmapovat změny v chápání a podobě dnešní rodiny a partnerství na rozdíl od té tzv. tradiční, a podpořit snahu o redefinování rodiny s ohledem na současnost.


Kramerová vs. Kramer využívá nejen činohru, ale také promítání krátkých sekvencí z filmových záznamů a živé streamovaní záběrů z kamery přímo na jevišti. Hudbu tvoří kombinace dopředu předtočených sekvencí, nahraných na čtyřstopý kazetový přehrávač, a aleatorických částí – náhodných not, které generuje Playtronica, přístroj, který hudebně reaguje na dotek herců.

režie a adaptace Júlia Rázusová

autor předlohy Avery Corman 

dramaturgie a úprava Marek Turošík

scén a kostýmy Diana Strauszová

hudba Martin Husovský

videoart Juraj Mydla

hrají Zdenka Kvasková, Tomáš Mischura, Martin Husovský

premiéra 30. listopadu 2020 na Malé scéně Divadla Alexandra Duchnoviča

1 hodina a 30 minut

VSTUPNÉ

390 Kč základní

290 Kč zvýhodněná

PO PŘEDSTAVENÍ

DÉLKA PŘEDSTAVENÍ

proběhne debata s tvůrci a herci

PREŠOVSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

Prešovské národné divadlo je nezávislé profesionální divadlo, které vzniklo roku 2013 v Prešově uvedením inscenace Single Radicals. Koncept nezávislého profesionálního divadla byl uměleckou vizí dramatičky Michaely Zakuťanské a režisérky Júlie Rázusové. Prešovské národné divadlo vytváří prostor pro svobodnou tvorbu umělců, kteří pocházejí z východu nebo jsou s Prešovem spjati. Inscenují zde texty, které mají společenská, generační a sociologická témata. Inscenace se také dotýkají napětí mezi východem a západem Slovenska a pojmenovávají rozdíly v životní úrovni. Zároveň chce divadlo inspirovat lidi z rozličných pracovních odvětví, aby se vrátili do Prešova a realizovali se v menších městech a na perifériích.

JÚLIA RÁZUSOVÁ

Júlia Rázusová je absolventkou Filozofické fakulty Prešovské Univerzity oboru estetika-slovenský jazyk a literatura a Vysoké školy múzických umění v Bratislavě oboru divadelní režie a dramaturgie. Během studií režírovala inscenace (např. Živá mŕtvola, Viktor nebo Vláda detí), které hostovaly na domácích i zahraničních divadelních festivalech. V roce 2009 absolvovala odborný studijní pobyt na Rose Brudford College v Londýně zaměřený na fyzické divadlo. Od roku 2013 je uměleckou šéfkou Prešovského národného divadla, které založila spolu s dramaturgyní Michaelou Zakuťanskou. Tento počin ocenila slovenská divadelní kritika nominací na cenu DOSKY v kategorii Objev roku.

Režijní rukopis Rázusové v sobě nese prvky experimentálního a fyzického divadla. Režijně-dramaturgická koncepce často staví na fyzickém projevu herců, kteří si pomocí notné dávky fantazie „hrají“ se scénou, kostýmy a v neposlední řadě se svým vlastním tělem. Její režie odráží sociálně-společenské problémy pomocí silných příběhů.

RECENZE

bottom of page