Rezervovat

TROJANKI / Eurypides

Teatr Wybrzeże

Měl rád jeskyně na pobřeží, malby u moře.

Viděl lidské žíly

jako síť, ve které se nás bohové zmocňují jako divokých zvířat:

pokusil se ji propíchnout.

Nemnoho měl přátel.

Když přišel čas, byl roztržen psy.


Není známo, že by se Eurípidés účastnil veřejného života a přesto měl odvahu vyslovit svůj často protichůdný názor. Oživoval mýty a objevoval v nich neobjevené.  Kladl nepříjemné otázky a nenabízel jednoduché odpovědi. Jak vypadá ráno po dobytí města Trója? Ženy, až do této chvíli představitelky královského rodu, se ocitají na dně lidské společnosti. Jaké jsou jejich vztahy s vítězi, kteří se stávají barbary a zabíjejí nevinné a bezbranné?  Realizátoři inscenace Trójankyse snažili odhalit, jak probíhá lidská cesta k pomstě. Trójanky jsou psány v kontextu peloponéské války a Eurípidés  odvážně kritizuje aténské ambice. Snaží se upozornit na to, že ozbrojený konflikt nikdy nemá ani vítěze ani poražené. Řekové z Homérova eposu uvěřili, že jsou neporazitelní a témuž uvěřili i Eurípidovi aténští současníci. Uvěřili, že jsou neporazitelní a to se stalo jejich zkázou.

r. Jan Klata

Obsazení: Dorota Kolak, Jacek Labijak, Sylwia Góra-Weber, Piotr Biedroń, Magdalena Boć, Agata Bykowska, Małgorzata Brajner, Cezary Rybiński, Małgorzata Gorol, Magdalena Gorzelańczyk, Michał Kowalski
Antoni Łaciński/Marcel Pawłowski, Katarzyna Dałek, Michał Jaros, Grzegorz Gzyl, Katarzyna Figura, Robert Ninkiewicz, Krzysztof Matuszewski

2 hod. 30 min.

replik breitling replik rolex