Rezervovat

KRAČUN / Apolena Vanišová & Petr Krusha

Apolena Vanišová & Petr Krusha Praha

Divadelní instalace nebo elektromechanická objektová performance spojující nové technologie a vyjadřovací prostředky tradičního divadla. Kračun je asociativní kompozice inspirovaná slovanskou legendou boha slunce a zobrazující otisky starých svátků propisující se do dnešní městské neutěšenosti. Apolena Vanišová a Petr Krusha v rámci festivalu představí další fázi projektu.

r. Apolena Vanišová & Petr Krusha Z recenzí:

„Tradiční vyprávění v kontrapunktu k dystopické a futuristické scéně pak připomíná, že tradice, obyčeje, svátky z doby předkřesťanské, tedy hodnoty vyrostlé na intenzivním pozorování přírody a intenzivním obcováním s ní se dokážou promítnout do současnosti, nadto s varovně vztyčeným prstem kmitajícím nad člověkem dneška zcela vztah k přírodě postrádajícím.“ Dominik Melichar, Tsunami

40 min.

replik breitling replik rolex