MARYŠA (MLČÍ) / Jakub Čermák & kol.

Depresivní děti touží po penězích

Kafe od Žida už není trendy, postačí piccolo (co neexistuje). Místo mlýna loftový byt, místo hospody obchodní centrum. Hanácké nářečí je nahrazeno významným mlčením. Ale Maryša je pořád stejně krásná. A nešťastná. A nebezpečná... Režisér Jakub Čermák obdržel Cenu české divadelní DNA za mimořádný počin na poli nového divadla v roce 2020.


„Jakub Čermák s oblibou experimentuje s klasickými tématy a jejich zpracováním. Provokující nadsázka oslovuje mladší publikum, které si tak snáze nachází cestu k české dramatice. Širší a odbornou veřejnost mohou jeho inscenace nalákat na precizní práci s divadelním prostorem, kostýmy i hudbou, střídání inscenačních stylů, četné výpůjčky a odkazy na moderní archetypy i popkulturu, které však překračují hranice postmoderního pastiše. V neposlední řadě ale také práci s neherci, kteří zdařile sekundují hlavním protagonistům. Vzniká divadlo vysoce osobní a univerzální zároveň, kde se klasika potkává se současným experimentem.“


délka představení    2 hodiny 20 minut včetně přestávky


režie    Jakub Čermák

obsazení   Andrea Berecková, Petr Jeništa, Pavel Neškudla, Petra Mošovská, Jana Machalíková, Barbora Šupová, Bláža Straníková, Lenka Střížovská, Viera Pavlíková, Zoja Oubramová a Svatopluk Ždímal


vstupné    290 Kč / 240 Kč


z recenzí

„Snad nejznámější české realistické drama vykládá režisér Jakub Čermák velmi svérázně, nicméně jeho hlavní dějovou rovinu respektuje. Ústřední téma – Maryšin odpor k domluvenému sňatku – modeluje zejména silnými vizuálními obrazy, a to na úkor původního textu i slova. I tak je ale tematický fokus inscenace velmi dobře čitelný: Kdo (si) vytváří tyrany a umožňuje jejich existenci? ptají se Depresivní děti. (…) Inscenace je ve své odvážné výpovědi důsledná a nekompromisní. Depresivním dětem se podařilo na notoricky známém půdorysu Maryši vystavět vlastní osobité dílo, které je ve své kompaktnosti a přesvědčivosti strhující.“    Helena Jonášová, Divadelní noviny


„Drama bratří Mrštíků posloužilo jako podklad pro ,němohru‘, v níž se herci vyjadřovali takřka výhradně pohyby a gesty, téměř celé přestavení (sou)zněla propracovaná hudba. V přenesení do současnosti byl režisér J. Čermák, jako u jiných svých interpretací klasiky, osobitý, důsledný a předložil podnětné spojitosti. (...) Maryšu skvěle ztvárnila A. Berecková i beze slov, dále si zaslouží jmenovat B. Šupová v odpudivé stylizaci Rozáry.“    Pavel Širmer, i-divadlo.cz


foto    Michaela Škvrňáková        

replik breitling replik rolex