440 HERCŮ

Unikátní dobro-družná stand-up-kapela. 3 rozšafní herci, muzikanti a milovníci zvnitřnělých absurdit vás vezmou na poctivě improvizovaný i prokomponovaný výlet za poznáním sebe sama v prostoru barev, kolektivního souznění a energického zázemí eklektické a fůzované hudby.

Šimon Bilina

Robin Schenk

Radek Melša

replik breitling replik rolex