OBCHOD NA KORZE / Ladislav Grosman – Jiří Pokorný

Divadlo X 10 Praha

režie, scéna a kostýmy Jiří Pokorný | dramaturgie Lenka Havlíková

hrají Gabriela Pyšná, Lucie Roznětínská, Matěj Nechvátal, Roman Zach, Dan Dittrich

premiéra: 23. září 2016

délka představení: 90 min.

cena: 340 Kč / 290 KčSlunce praží na špičku jehlanu, krajinou projíždějí vlaky s lesknoucími se zbraněmi, na které štěkají psi. Maloměstský svět sžíraný plíživým nástupem fašismu. Jak daleko je od závisti k ideologii, jakou cenu má jeden už končící lidský život? Grosmanova bravurní novela zachycuje proces arizace na Slovensku, v hutné zkratce vidíme, jak mikrosvět drobných lidí začínají ovládat Hlinkovské gardy, jak se do člověka plíživě vkrádá strach, nenávist, zlo. Novela předkládá dnešnímu čtenáři neúprosnou paralelu mezi prvními válečnými roky a dnešním světem.

Jiří Pokorný se v nové inscenaci opět ukazuje jako režisér velmi působivého, svébytného divadelního cítění. Především díky jeho vizi se Obchod na korze ve Strašnicích zažírá pod kůži a mrazí – pochopíme, že doba netolerance a nenávisti žene lidstvo do těch nejtemnějších sklepů.“ Josef Rubeš, ČRo Vltava – Mozaika, 29. 9. 2016

Ve sklepním minisálku strašnického divadla hraje v inscenaci pět herců pro zhruba třicet diváků. Režisér a autor dramatizace Jiří Pokorný z tohoto omezení těžil koncepčně i režijně. Stísněný jevištní prostor představuje mikrosvět, do něhož drasticky zasahují rasové důsledky norimberských zákonů v klerofašistickém Slovenském štátu. Ozvuky veřejného dění se prolínají do soukromé sféry obyvatel malého městečka, princip prolnutí, prostorového přelévání, přecházení herců z jedné role do druhé navozuje atmosféru setrvalé existenciální nejistoty a klaustrofobního ohrožení. Sestupem do divadelního suterénu jako bychom se propadli na dno holocaustu, z něhož se zrodil i nešťastný příběh protagonisty – tesaře Tona Brtka, pověřeného arizací galanterního krámku staré Židovky, vdovy Lautmanové.“ Stanislava Přádná, Divadelní noviny, 17. 10. 2016

replik breitling replik rolex