BUSKING UN/LIMITED / Mathias Straub – Linda Straub

Spielraum Kollektiv a Divadlo Archa Praha

režie Linda Straub| koncept a dramaturgie Mathias Straub, Linda Straub |scénografie Mathias Straub, Linda Straub, Michal Horáček | light design Michal Horáček | kamera Klára Belicová

účinkují Tereza Bártová, Jakub Čermák, Petr Krumphanzl, Juraj Hellebrandt, Jiří Wehle

premiéra: 4. března 2016

délka představení: 90 min.

cena: 240 Kč / 190 Kč


Praha byla donedávna jedním z nejoblíbenějších měst pouličních umělců, buskerů. Romantické ideály se ovšem vždy střetávaly s konflikty, nejen mezi lidmi bydlícími nad hlučnými ulicemi a buskery, ale i mezi pouličními umělci samotnými. Co k buskerům jako Pražané cítíme? Závist? Opovržení? Bezmoc? Chceme, nebo nechceme pouliční umění v Praze? Spielraum Kollektiv přivádí na scénu nejlepší představitele pražského buskingu. Divadelní událost, která vás vtáhne do hry, ve které jde o svobodu, o umění a také o peníze.

Fenomén buskingu je v průběhu zhruba devadesáti minut probrán poměrně zevrubně. Dozvíme se něco o jeho historii (zaměřené ovšem výhradně nahudební produkce, i když podle Wikipedie je třeba brát toto slovo jako pojem zahrnující všechny oblasti pouličního umění) spojené především s protestním muzicírováním šedesátýchlet XX. století i o jeho současnosti, o výhodách i úskalích této práce. A zároveň nám sami buskeři vyvracejí i různé legendy, spojené především se závratnými výdělky a motivací jednotlivců věnovat se této činnosti. Je patrné, že se organizátoři věnovali tématu do hloubky a že i „vzorky“ buskerů jsou velmi zajímavě – rozuměj různorodě –vybrány.(…) Tento typ produkce neslouží k to mu, aby přinášel divákovi estetický zážitek (alespoň mně nepřinesl), ale aby jej velmi důrazně přiměl k přemýšlení nad problémy, které jsou součástí našeho života a k nimž – chtě nechtě –musíme zaujmout stanovisko. To je ostatně také jeden z cílů divadla. A nejde jen o uvažování o obecných pojmech, jako je svoboda, umění či komerce, ale jde též – a v tomto případě především – o ekologii prostředí, v němž žijeme.“ Jana Soprová, Divadelní noviny, 14. 3. 2016

replik breitling replik rolex