TŘETÍ LEŽ / Ágota Kristóf, Aleš Čermák

MeetFactory (Praha)

režie, scéna Aleš Čermák | překlad Sergej Machonin, Jan Machonin | dramaturgie Matěj Samec | kostýmy BioMasha | hudba Matouš Hejl

hraje Jakub Gottwald

premiéra 19. 10. 2014

Dramatizace slavné románové trilogie (Velký sešit, Důkaz a Třetí lež) maďarsko-švýcarské spisovatelky Agoty Kristof vypráví příběh dospívajících dvojčat, která matka za války odloží k babičce na venkov. Chlapci se tak ocitají v prostředí cynického světa, kde se krutost a pokrytectví pokládají za správný postoj a vražda za možný postup. Chtějí-li přežít, musejí přistoupit na pravidla hry: chladnokrevnost a neústupnost… Další z pokusů vypořádat se na divadle s tvorbou mimořádné autorky, pro jejíž dílo je typický úsečný, chladný a čistý styl, tentokrát zpracoval v podobě komorního monodramatu konceptuální umělec a režisér Aleš Čermák. Společně s hercem Jakubem Gottwaldem, jehož jedinými rekvizitami jsou mikrofon, provaz, hlína a voda, pak kladou důraz především na vizuální stránku inscenace a z minima prostředků vytvářejí skutečně strhující drama.

Zdá se, že tato „one man show" má ke své střídmosti velmi jasné důvody: nechat text vyniknout v jeho nahé, temné síle. Ukázat na čistě bílém papíře bez rušivých efektů, že dobro a zlo má v každém místě a v každém čase jiné rozměry. Minimalistické zpracování najednou působí jako naprosto přirozené rozhodnutí. Kateřina Nechvílová, Literární noviny, 14. 11. 2014

Aleš Čermák (1984) – konceptuální umělec, režisér, editor, zakladatel nezávislého nakladatelství Ausdruck Books. Absolvoval pražskou AVU (ateliér Monumentální tvorby Jiřího Příhody). Pro jeho tvorbu je klíčová práce s textem jako s angažovaným protipólem žité skutečnosti, zabývá se také aspekty globalizovaných sociopolitických podmínek a jejich vztahem k jednotlivci či komunitě. Je dvojnásobným finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého (2013, 2016). Svou práci představil v českém i mezinárodním kontextu (Bienále fotografie a vizuálního umění Liége, Muzeum současného umění Taipei ad.). Na divadelních projektech spolupracoval s pražskou MeetFactory (2013: Občan a věc, 2014: Lež), Experimentálním prostorem NoD (2015: Země se chvěje) a Studiem Alta (2016: Tohle všechno patří tobě).

délka představení: 80 minut

replik breitling replik rolex