HAVLOVA ESEJ MOC BEZMOCNÝCH A DOBA JEJÍHO VZNIKU

Daniel Kroupa (1949) – disident, filozof, signatář Charty 77, v 80. letech vedl filozofický bytový seminář. Během revoluce v listopadu 1989 činný ve vedení Občanského fóra, v politice se angažoval i v následujícím období (poslanec, senátor), dnes vysokoškolský pedagog. Režim mu dovolil vykonávat zprvu pouze manuální profese: čistič výloh, sanitář, topič v kotelně. Po smrti Jana Patočky v roce 1977 se Daniel Kroupa rozhodl, že se bude snažit mezi mladými lidmi udržet myšlení nezávislé na komunistické ofi ciální doktríně, a založil si vlastní filozofický seminář, kterým do listopadu 1989 prošlo asi padesát lidí. V roce 1989 působil ve vedení Občanského fóra a spoluzaložil pravicovou stranu ODA. V roce 2014 kandidoval do Evropského parlamentu.

Realizováno ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.

replik breitling replik rolex