top of page

TENTO POKOJ SE NEDÁ SNÍST

autorka Nicol Hochholczerová

režie Petr Michálek

Kam jdeš?

Česká premiéra slovenského bestselleru.

DK Poklad - zrcadlový sál

sobota 25. 5. 2024

16:00

Nicol Hochholczerová získala za novelu Táto izba sa nedá zjesť v roce 2022 Cenu Nadácie Tatra banky „za umenie v kategórii Mladý tvorca“.


Autorčin debut je velmi otevřenou výpovědí o sexuálním vztahu dvanáctileté dívky Terezy a jejího padesátiletého učitele výtvarné výchovy, který trval šest let. Autobiografický příběh Hochholczerová zpracovává netradiční literární formou a básnickým jazykem plným obrazových a zároveň syrových metafor. Díky nim před námi vyvstávají konkrétní rysy tohoto toxického vztahu založeného na mocenské manipulaci ze strany učitele. Autorka své zkušenosti umělecky zpracovává s reflexivním náhledem, který není jen obžalobou nepřípustného chování učitele, ale také dívčina okolí – její rodiny i přátel – kteří o tomto vztahu věděli a tiše jej tolerovali.


Vydání knihy Tento pokoj se nedá sníst vyvolalo na slovenské literární scéně rozruch především svou nebývalou otevřeností k dosud tabuizovanému tématu sexuálního zneužívání v dětství a dospívání. Text byl doposud přeložen do maďarštiny, srbštiny, bulharštiny, polštiny, ukrajinštiny, češtiny a překlady do dalších jazyků se připravují. Na jevišti byl poprvé inscenován v úpravě Eduarda Kudláče v Městském divadle Žilina (premiéra v lednu 2023).

překlad Irena Steinerová

režie Petr Michálek

dramaturgie Iva Mikulová, Karel František Tománek

foto Bára Bachanová

premiéra 9. 12. 2023 v Divadle Koráb

DÉLKA PŘEDSTAVENÍ

1 hodina a 10 minut

VSTUPNÉ

Základní 390 Kč 

Student, senior 350 Kč

PŘEDSTAVENÍ

obsahuje scény a témata týkající se zneužívání nezletilé, což může být pro některé diváky citlivé nebo znepokojující


bottom of page