top of page

VODNIK OPEN

autoři Eva Lietavová, Anna Prstková, 
Jakub Růžička
bazmek entertainment, Brno

Svět se mění nejen na souši, ale i pod vodou, a také vodníci hledají nové způsoby přežití. Prozkoumejte, jak se u nás zabydleli, během nevšední nedělní procházky Ostravou.

od Sýkorova mostu po loděnici
Neděle 29. 5.
11:00–14:00
vodnik-ruka-700x933.jpeg

BAZMEK ENTERTAINMENT

Bazmek entertainment je umělecké uskupení, které ohledává neprobádaná území mezi Brnem a Prahou, experimentem a tradicí, mistrovstvím a amatérismem pomocí performativního umění. 

Má za cíl vytvářet podmínky pro tvorbu kolektivů či jednotlivců a propojovat umělce se záměrem výzkumu interdisciplinárních přístupů k divadelnímu tvaru a předvádění jeho výsledků. Jeho členové se věnují divadlu, jeho hraničním formám a dalším uměleckým vyjádřením. Pro svou činnost volí prioritně postupy vedoucí k jejímu prohlubování spíše než kvantitativnímu rozšiřování. V jejich tvorbě vznikají cykly nebo proměnlivé performativní tvary, které nejsou svázány jednotnou dramaturgií či formální strategií.

Bazmek
bottom of page