KRAMEROVÁ 
VS. KRAMER

autoři Júlia Rázusová podle Averyho Cormana  
režie Júlia Rázusová
Prešovské národné divadlo, Slovensko

Dustina Hoffmana ani Meryl Streepové se sice nedočkáte, zato se těšte na moderní zpraco- vání známého příběhu o selhání partnerského vztahu v režii oceňované slovenské režisérky.

Dům kultury města Ostravy
Neděle 29. 5.
16:00
kramerovi.png

PREŠOVSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

Prešovské národné divadlo je nezávislé profesionální divadlo, které vzniklo roku 2013 v Prešově uvedením inscenace Single Radicals. Koncept nezávislého profesionálního divadla byl uměleckou vizí dramatičky Michaely Zakuťanské a režisérky Júlie Rázusové. Prešovské národné divadlo vytváří prostor pro svobodnou tvorbu umělců, kteří pocházejí z východu nebo jsou s Prešovem spjati. Inscenují zde texty, které mají společenská, generační a sociologická témata. Inscenace se také dotýkají napětí mezi východem a západem Slovenska a pojmenovávají rozdíly v životní úrovni. Zároveň chce divadlo inspirovat lidi z rozličných pracovních odvětví, aby se vrátili do Prešova a realizovali se v menších městech a na perifériích.

JÚLIA RÁZUSOVÁ

Júlia Rázusová je absolventkou Filozofické fakulty Prešovské Univerzity oboru estetika-slovenský jazyk a literatura a Vysoké školy múzických umění v Bratislavě oboru divadelní režie a dramaturgie. Během studií režírovala inscenace (např. Živá mŕtvola, Viktor nebo Vláda detí), které hostovaly na domácích i zahraničních divadelních festivalech. V roce 2009 absolvovala odborný studijní pobyt na Rose Brudford College v Londýně zaměřený na fyzické divadlo. Od roku 2013 je uměleckou šéfkou Prešovského národného divadla, které založila spolu s dramaturgyní Michaelou Zakuťanskou. Tento počin ocenila slovenská divadelní kritika nominací na cenu DOSKY v kategorii Objev roku.

Režijní rukopis Rázusové v sobě nese prvky experimentálního a fyzického divadla. Režijně-dramaturgická koncepce často staví na fyzickém projevu herců, kteří si pomocí notné dávky fantazie „hrají“ se scénou, kostýmy a v neposlední řadě se svým vlastním tělem. Její režie odráží sociálně-společenské problémy pomocí silných příběhů.

RECENZE