top of page

BEZ ROUCHA

autor Michael Frayn  
režie Hana Burešová
Divadlo v Dlouhé, Praha

Komedie o tom, jak se dá nebo taky nedá dělat divadlo, která v podání Divadla v Dlouhé vyhrála anketu portálu i-divadlo.cz v kategorii Nejlepší inscenace let 2020+2021.

Divadlo Antonína Dvořáka
Neděle 29. 5.
19:00
bez roucha.png

DIVADLO V DLOUHÉ

Divadlo v Dlouhé je repertoárové divadlo se stálým hereckým souborem. Základním rysem inscenační práce Divadla v Dlouhé je záměrná žánrová a stylová pestrost. Tomu odpovídá i pestrá dramaturgie, orientující se především na tituly méně známé, dosud v Čechách neuvedené a neověřené. Inscenace Divadla v Dlouhé přitom často využívají muzikantského, pěveckého a pohybového potenciálu herců, výtvarné a hudební metafory, bohatých světelných a audiovizuálních prostředků. Tím vším se Divadlo v Dlouhé ve spektru českých divadel vymezilo jako divadlo, které překračuje činohru směrem k alternativnímu, hudebnímu, loutkovému či kabaretnímu žánru.

Dalším specifickým rysem Divadla v Dlouhé je kontaktnost jeho představení a kolektivní herecká souhra. Živá rezonance s publikem je dosahována mj. vysokým stupněm energie, kterou do každého představení vnášejí všechny jevištní složky, herci počínaje. Ti nezakládají svou hru na sólovém extemporování, ale na disciplinované souhře, která vždy slouží inscenaci jako celku. I když v uplynulých letech vyrostla v divadle řada skutečných hereckých osobností, či dokonce hvězd, je to právě společná energie a kolektivní duch, které sem přitahují diváky.

Divadlo v Dlouhé získalo řadu ocenění odborné kritiky a neméně diváckých cen. Ročně navštíví divadlo více než osmdesát tisíc diváků, návštěvnost se dlouhodobě pohybuje nad hranicí devadesáti pěti procent. Na festivalu Dream Factory Ostrava uvedl soubor Divadla v Dlouhé inscenace Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách, Eyolfek, Lidská tragikomedie nebo Racek.

HANA BUREŠOVÁ

Hana Burešová je česká divadelní režisérka. V současné době působí jako režisérka pražského Divadla v Dlouhé. Pro režijní tvorbu Hany Burešové je příznačná široká žánrová a stylová pestrost. Její divadelně invenční režie se vyznačují velkým citem pro styl, schopností sdělit obsah hry nezaměnitelnou formou, jež přísně vychází z poetiky předlohy. Dosud nastudovala sedmdesát šest divadelních inscenací a šest rozhlasových adaptací divadelních her. 

Čtyřikrát získala Cenu Alfréda Radoka/Cenu divadelní kritiky za nejlepší inscenaci roku. V roce 2021 získala Hana Burešová Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, a to za „moderní přístup k dramatickému textu, za vnitřně soudržné rozvíjení vlastního režijního stylu a za úspěšné umělecké vedení ansámblového divadla, ve kterém se svým týmem dokázala oslovit generačně různorodé publikum.“

RECENZE

Divadlo v Dlouhé
Hana Burešová
Recenze Bez roucha
bottom of page